Onze diensten

We werken graag aan relaties op lange termijn. Daarbij kunnen we alle soorten bedrijven bedienen van elke denkbare omvang: van familiebedrijf tot multinational. Dat kan alleen als je pragmatisch werkt, zonder poeha. Onze relaties waarderen dat.

Syntax

Syntax fungeert zowel als specialist, netwerkpartner en adviseur. Door de kennis van uw branche kunnen we de beste kandidaten leveren met wetenschappelijk onderbouwde profielen. Hierdoor wordt het rendement en de kwaliteit verhoogd. We leveren maatwerk en kunnen dus voorzien in verschillende flexibele arbeidscontracten. Heeft u behoefte aan een adviesgesprek voor het invullen van sleutelposities in uw organisatie? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aan de hand van een uitgebreid kandidaatsprofiel vinden wij de beste kandidaat. Hiervoor worden diverse wervingsmethodieken toegepast. De kandidaat wordt intensief geïnterviewd en online getest en zo ook beoordeeld op geschiktheid voor de baan binnen uw organisatie.

Hoe werkt dit?

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt verzorgen wij onze werkzaamheden op no cure less pay basis waarbij u een opstart-fee betaald en een fee betaald op het moment dat u de kandidaat aanneemt. Bovendien maakt u standaard gebruik van onze garantieregeling. Voor Executive functies werken we vaak op Exclusive search basis: Na het gezamenlijk samenstellen van het uitgebreide kandidaatsprofiel en de meest succesvolle wervingsmethode verstrekt u een exclusieve zoekopdracht.

Na ontvangst van de opstart-fee vangen wij aan met de werving en selectie volgens de afgesproken methode. Bij een succesvolle bemiddeling ontvangt u de opstart-fee retour als korting op de bemiddelingsfee. Hierin is tevens ook onze garantieregeling opgenomen.

Syntax helpt u een stap verder te komen m.b.t. uw personeelsbeleid. Van personeelsadministratie via personeelsbeheer naar integraal personeelsbeleid. Bij integraal personeelsbeleid zorgt u ervoor dat alle personeelsinstrumenten volledig op de strategie van de organisatie zijn afgestemd, dat ze onderling samenhangen en uw personeelsprocessen volledig geborgd zijn.

HR-Advies

Afhankelijk van de wensen van de onderneming is een adviseur van Syntax één of meerdere dagdelen per week binnen de onderneming als P&O-er werkzaam. Dit zal telkens dezelfde persoon zijn. Op deze wijze ontstaat er een vertrouwensrelatie en verzekert de onderneming zich van ‘eigen’ professionele P&O- expertise op maat. Ook outplacement en re-integratie 2e spoor zijn onderdeel van ons dienstenpakket.

Syntax biedt interimoplossingen in operationele aansturing van de organisatie, maar eveneens ook in de ondersteunende diensten, waarbij te denken valt aan, strategisch management, sales, marketing, finance, ICT, HRM, Facilities, Quality, Safety etc. etc. Onze interimmers kunnen vanuit een zelfstandige rol opereren of op basis van detavast.

Neem gerust contact met ons op!