E-Assessment

Talenten motivatie assessment

Bij de invulling van een Exclusieve Werving & Selectie opdracht door Syntax ontvangt u een TMA ter waarde van € 595,- gratis bij uw aangenomen kandidaat.

De TMA leidt tot een uitgebreide persoonlijkheidsrapportage, die concreet inzicht geeft in de drijfveren/ competenties van uw nieuwe medewerker !!  Vraag naar de mogelijkheden -> info@syntax.nl / 06-53885383 / 0478-630607

Syntax is gecertificeerd om de TMA methode toe te mogen passen en uit te voeren.

Deze methode wordt bij ons vaak gebruikt in Werving & Selectie en Loopbaan/Re-integratie trajecten op MBO/HBO/WO niveau. We hebben veel ervaring in het on-line afnemen van deze testen op individueel en groepsgewijze manier en het analyseren en interpreteren van de uitkomsten.

Enkele voorbeelden

Persoonlijksheidsonderzoek

Capaciteitsonderzoek

Teamanalyse

TMA test bij klant van Syntax

Syntax heeft o.a. bij VTS B.V. uit Boxmeer voor het gehele kantoorteam meegewerkt aan een organisatiescan. We zijn daar gestart met het afnemen van Talenten Motivatie Analyses (TMA). Het betreft alle medewerkers in kantoorfuncties (transportplanners, customer service medewerkers, boekhouding en management). Het betreft hier een 0-meting van alle medewerkers met als doel te kijken naar huidige potentieel/talenten om de organisatie op een nog hoger platform te brengen. Aan de hand van deze TMA uitslagen en de ambities/behoeften van het personeel zijn er functioneringsgesprekken gehouden en zijn er ontwikkelingsprogramma’s opgestart. Daarnaast zijn de werkmethodes en de systemen goed in kaart gebracht en deze worden nu stap voor stap geoptimaliseerd. Dus alles in het teken van een integrale aanpak (mens-systeem- en de bedrijfsbehoefte).

De TMA is een uitstekend instrument om de talenten binnen de organisatie in beeld te brengen in plaats van medewerkers van buitenaf te halen, waardoor enorme kosten bespaard kunnen worden. Vanuit deze 0-meting is er een teamanalyse gedaan waaruit is gebleken waar er eventuele hiaten zijn in de huidige bezetting en of er ontwikkeling mogelijk is.

Dit onderzoek hebben we samen met de klant voorgelegd bij Agentschap.nl voor een Europese subsidie. Na het indienen van het trajectplan is dit goedgekeurd en werd 75 % gefinancierd door deze subsidie.

Neem gerust contact met ons op!