Werkvoorbereider

Wat is een werkvoorbereider?

Een werkvoorbereider is iemand die actief is in technische branches en zorgt voor het calculeren, ondersteunen en voorbereiden van alle werkzaamheden. Zo is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor werktekeningen, planningen, werkinstructies en de inkoop van materialen. Binnen de brede functie van werkvoorbereider zijn er specifieke deelfuncties als calculator, planner en (technisch) tekenaar, die ook wel als aparte functie worden bekleed.

Wat doet een werkvoorbereider?

Werkvoorbereiders zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Wat hun precieze bezigheden zijn, hangt sterk af van het bedrijf waarvoor ze werken. Ook van welke deelfuncties ze uitoefenen. Werkvoorbereiders hebben over het algemeen drie rollen: die van calculator, technisch tekenaar en planner. De rollen van planner en calculator lijken erg op elkaar: het verschil is dat bij een calculator de nadruk meer op de berekeningen ligt dan bij de planner.

Calculator

De calculator maakt op basis van tekeningen, bestekken en overige informatie (zoals kost- en inkoopprijs) berekeningen. Dit van de benodigde uren en materialen, zodat een begroting kan worden opgesteld. Verder maakt hij onder andere risicoanalyses, beoordeelt hij offertes, signaleert hij eventuele besparingsmogelijkheden of manieren om de kostprijs te drukken en zorgt hij voor een correcte nacalculatie.

Planner

In de rol van planner is men verantwoordelijk voor de (detail)planning van een project. Hierbij kunnen specifieke taken bijvoorbeeld zijn: het vaststellen van het benodigd aantal arbeidsuren, het maken van een werkrooster, het verschaffen van werkinstructies, de inkoop van materiaal. Ook het verkrijgen van vergunningen en het contact met opdrachtgevers en leveranciers.

Technisch tekenaar

Een technisch tekenaar levert gedetailleerde technische tekeningen van installaties of producten, meestal met behulp van CAD (Computer Aided Design)-systemen. Hij voorziet de tekeningen van maten, verwijzingen en bijschriften.

In de praktijk zullen de verschillende rollen van de werkvoorbereider elkaar vaak overlappen. Er zijn echter ook werkvoorbereiders die zich alleen toeleggen op een specifiek onderdeel van de werkzaamheden.

Hoe word je werkvoorbereider?

Om werkvoorbereider te worden, kun je verschillende mbo-opleidingen volgen:

  • Calculeren en Werkvoorbereiding
  • Technisch Tekenaar
  • Werkvoorbereider Installatie
  • Werkvoorbereider Fabricage

Bekijk alle Werkvoorbereider vacatures