Wat is een HR-manager?

Een HR-manager of human resource manager is samen met de HRM-afdeling verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en ook opleiden van werknemers binnen een organisatie. Hij houdt toezicht op de organisatorische cultuur en waarborgt de naleving van arbeidsvoorschriften en -wetgeving. Daarnaast houdt een HR-manager zich bezig met strategische initiatieven zoals fusies, overnames, talent management, arbeidsverhoudingen, diversiteit en successieplanning. Daarnaast maakt hij soms onderdeel uit van het bestuur.

Wat doet een HR-manager?

Hoewel de taken van een HR manager per bedrijf sterk kunnen verschillen en bovendien in grote mate afhankelijk zijn van de omvang van de organisatie, houden human resource managers zich over het algemeen bezig met de volgende taken:

 • Opstellen en implementeren van een human resource-strategie
 • Handhaven van procedures (met betrekking tot salaris, verlof, ziekte, bonussen en ontslag)
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle niveaus binnen de organisatie
 • Onderhouden van contact met vakbonden en/of de ondernemingsraad
 • Ook het vormgeven van het werving- en selectiebeleid voor nieuw personeel
 • Opstellen van vacatures
 • Organiseren en coördineren van functioneringsgesprekken
 • Opstellen van functieprofielen en relevante competenties
 • Daarnaast het verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers
 • Helpen en/of begeleiden van werknemers met (prestatie)problemen
 • Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van van medewerkers via bijscholing en/of trainingen
 • Vormgeven van het uitstroombeleid van de organisatie (ontslagen, reorganisaties, outplacement en exitgesprekken)

Wat is human resource management?

Human resource management houdt zich bezig met de rol van werknemers binnen een organisatie en beschouwt het personeel daarnaast als de bepalende factor voor het succes van de onderneming. Mensen en hun potentieel worden binnen HRM niet gezien als kostenposten, maar als de belangrijkste activa. Goed personeelsbeleid is gericht op het benutten en ontwikkelen van kwaliteiten van mensen en op het optimaliseren van hun inzet, binding, welbevinden en toewijding aan de bedrijfsdoelstellingen.

HRM
 • Uitlijnen van de business- en HR-strategie
 • Herstructurering van organisatieprocessen
 • Luisteren naar en reageren op werknemers
 • Beheren van transformatie en verandering

Hoe word je HR-manager?

Om HR-manager te worden, kun je de opleiding Human Resource Management (HRM) volgen, die ook wel Personeel en Arbeid wordt genoemd. Dit is een hbo-opleiding die door vele hogescholen in Nederland wordt aangeboden. De opleiding is met nadruk een beroepsopleiding: stage lopen maakt een aanzienlijk deel van het traject uit.

Bekijk alle HR / P&O vacatures