Nieuwspagina

IMG_news_01

Syntax Advertorial 02-2018, Maasdriehoek

Geplaatst op 12 april 2018 08:23

...

Lees meer

Syntax breidt uit !

Geplaatst op 18 mei 2017 12:45

De aantrekkende economie trekt zijn wissel ook op de logistieke arbeidsmarkt. Het moment van groei van Syntax kon niet uitblijven. 1 mei jl heeft Syntax er een nieuwe vestiging bij in Breda, gerund door Diederik Geerts. Diederik Geerts heeft zijn sporen verdiend in diverse leidinggevende rollen, bij toonaangevende bedrijven in de transport en logistieke sector. Zowel in het wegtransport, zeevracht, intermodaal vervoer als in op en overslag van (ADR) goederen is hij bekend. Hierdoor heeft Diederik de beschikking over een ruime expertise in het werkveld en een uitgebreide know-how omtrent het werven van de juiste mensen op de juiste posities binnen een organisatie en stelt derhalve graag zijn netwerk ter beschikking. Syntax verwacht met het netwerk van Geerts sterker actief te worden op de logistieke hotspots Brabant West en Tilburg/Waalwijk. Met een achtergrond als lecturer op de hogeschool NHTV verwacht (Diederik) Geerts sterk in te kunnen steken op jong talent, waarbij niet alleen het aanboren van jong talent, maar juist het coachen tot volwaardig(e) logistieke expert logistiekelingen zijn ambitie is. Zoals de formule binnen de groep betaamt, zal Syntax Breda volledig zelfstandig opereren, evenals de vestigingen in Vierlingsbeek en Oss. Door toepassing van slimme ICT/ Cloud oplossingen werken de vestigingen op dusdanige manier samen dat dit voor opdrachtgevers en kandidaten de perfecte match oplevert of de ideale interimoplossing. Syntax is een kleine 20 jaar actief in het personeelsadvies binnen de transport en logistieke sector en heeft met haar eigenaar/ consultant-constructie meer dan 60 jaar ervaring in huis om transport en logistieke bedrijven te adviseren over personeelsvraagstukken, waarbij de focus ligt op recruitment en...

Lees meer

Logistieke Arbeidsmarkt en Locatiekeuze voor bedrijven

Geplaatst op 28 maart 2017 15:17

Hierbij een onderzoeksrapport naar de Logistieke Arbeidsmarkt en de locatiekeuze voor bedrijven voor 2017: Rapportage Logistiek in Beeld arbeidsmarkt

Lees meer

DUURZAME INZETBAARHEID ESF SUBSIDIE 2017

Geplaatst op 1 november 2016 08:42

Dit thema uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Thema’s waarop advies kan worden ingewonnen in 2016 het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer; het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden; het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het inspelen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door: het verkrijgen van advies met een implementatieplan; of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het aanpassen van de organisatie van het werk in dialoog met de werkenden. Aanvraagperiode en hoogte subsidie Het derde aanvraagtijdvlak loopt van maandag 14 november 2016 9:00 uur tot en met vrijdag 25 november 2016 17:00 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit tijdvlak maximaal € 13 miljoen beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt deze € 10.000,-.   Succes Tip: Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met de een mogelijke subsidieaanvraag. Voor meer informatie, zie:...

Lees meer

Platooning

Geplaatst op 9 mei 2016 09:09

Lees meer

Holland knows the Way

Geplaatst op 09:02

Hierbij een mooie film van Holland Logistiek land

Lees meer

Beoordelingen zijn slecht voor uw bedrijfsresultaat

Geplaatst op 11 december 2015 16:11

Het leidt tot minder betrokkenheid! Het is weer zover, de feestdagen staan voor de deur en de afdeling HRM is druk in de week met de beoordelingsformulieren. Elk jaar wordt het circus weer opgetuigd. Men moet tenslotte objectief bepalen of u volgend jaar weer een trede erbij krijgt of niet. Maar wat is nu het effect van deze maatregel, waarbij een leidinggevende braaf de vinkjes zet op het formulier, de medewerker te horen krijgt waar zijn aandachtspunten liggen, meestal in combinatie met een loonhuis dat geen ruimte meer biedt voor een tredeverhoging. Het leidt tot minder betrokkenheid! Niet meer of minder dan dat. Lees meer Ik hoor u denken: ” hoe zit dan dan met het schenken van aandacht aan mijn mensen, dat leidt volgens alle theorieën naar betere betrokkenheid?” Laten we starten bij de leidinggevende, die vaak in de drukste periode van het jaar de balans voor zijn medewerkers moet gaan opmaken. Nadruk ligt hier op het woord “moet”, waardoor oprechte interesse in de medewerker vaak uitblijft. In vele gevallen worden hierdoor de laatste 2 tot 3 weken beoordeeld en is het ingevulde formulier het doel geworden in plaats van de oprechte aandacht. De gevoelde verspilling van tijd, zal leiden tot stress bij de leidinggevende, waardoor de resultaten van de afdeling onder druk komen staan. Het geven van complimenten is in onze cultuur lastig, waardoor leidinggevenden vaak vervallen in de uitleg van verbeterpunten. De medewerker ervaart de beoordeling als een afrekening, zelfs wanneer de leidinggevende de nadruk probeert te leggen op de goede resultaten. Een smet in de vorm van een onvoldoende op een verder cum laude rapport, blijft de aandacht trekken, zo ook hier. Het blijft een raar fenomeen, om een heel jaar salaris te hebben ontvangen als professional, maar te horen te krijgen dat het niet helemaal de prestatie was die verwacht was. Iets in mij verteld me, dat een gestreste leidinggevende en een onzeker gemaakte werknemer, niet de basis zijn voor optimale bedrijfsresultaten. De oude HR cyclus, het voeren van functioneringsgesprekken en daarna opleiden op de medewerker op zijn tekortkomingen en daarna beoordelen of het is gelukt en dan weer functioneringsgesprekken heeft echt zijn langste tijd gehad. Een effectieve HR strategie om te komen tot betere bedrijfsresultaten begint bij goed competentiemanagement. Dat wil zeggen dat je als bedrijf onderkent, dat drijfveren en talenten van mensen de basis zijn van je organisatie. Inzicht hierin is de enige weg om te komen tot optimale inzet van de mensen. Om de bedrijfsprocessen adequaat uit te voeren zijn een aantal competenties nodig. Deze zijn soms verenigd in een en soms in meerdere personen. Uitvoering geschiedt alleen door hen die er beter in zijn dan gemiddeld, of juist potentie hebben om de competentie beter te gaan benutten. Een vinger aan de pols van de leidinggevende of iedereen in zijn/ haar kracht is ingezet blijft nodig. Op basis van regelmatige gesprekken, waar nodig ondersteund met een competentiescan, signaleert de leidinggevende groei bij mensen. De groei kan leiden tot inzet op andere processen binnen de organisatie, als bedrijf en medewerker er op dat moment ook de meerwaarde van inzien. Focus op de potentie is de bron voor groei. Wanneer mensen op deze manier gewaardeerd worden binnen het bedrijf, ontvangen ze echte aandacht, geen onvoldoendes meer en zal de betrokkenheid groeien. Voor zover...

Lees meer

De jonge HBO’er

Geplaatst op 22 oktober 2015 09:19

Logistieke bedrijven staan in de rij voor jonge hbo’ers. Die zijn immers flexibel, pro-actief en hebben de laatste kennis in huis. Maar veel van deze bedrijven zijn niet ingericht voor die nieuwe werknemer. Ze hanteren vaste werktijden, bieden weinig invloed op besluitvorming en besteden geen aandacht aan work-life balance. Alles waar de jonge hbo’er niet in gelooft Mensen praten elkaar na, vaak zonder na te denken over de consequenties. Ons logistiek wereldje is daarin geen uitzondering. Regelmatig worden we gebeld door transport en logistieke organisaties om hen te helpen bij invulling van een vacature. De laatste tijd gelukkig weer wat vaker dan de jaren hiervoor, de recessie lijkt ten einde, tijd om weer te investeren in personeel. Telkens horen we: we zoeken een jonge hbo’er die bereid is om operationeel in te stappen, en daarna volgen de gebruikelijke competenties als hands on, gedreven, analytisch, resultaatgericht, peoplemanager etcetera. Wij vragen bedrijven daarbij steevast: wat ga je deze jonge hbo’er bieden, behalve ‘een dynamische omgeving en marktconformer arbeidsvoorwaarden’? Of: waarom een hbo’er? Velen blijven het antwoord schuldig of vervallen in termen als ‘flexibel’ of ‘aanpassingsvermogen’, omdat ze dit ergens hebben gehoord of gelezen. Het lijkt zo voor de hand te liggen, jonge mensen passen zich makkelijk aan aan nieuwe omstandigheden, zijn pro- actief en hebben de laatste kennis in huis, maar is het zo vanzelfsprekend dat dit leidt tot verbetering van de totale performance van de organisatie? Niet klaar voor nieuwe werknemer Meeste bedrijven zijn niet ingericht voor die nieuwe werknemer. Topdown geregeerd, volgens vastomlijnde procedures, met vaste werktijden, geringe mogelijkheden tot invloed op besluitvorming, nauwelijks aandacht voor work-life balance en/of gebruik van social media. Duurzaamheid en innovatie zijn krachtige termen in de visie, maar in het bedrijf nauwelijks herkenbaar. Eigenlijk alles waar die nieuwe werknemer niet in gelooft. De jonge HBO-er heeft een groot aanpassings- en schakelvermogen, dat is een juiste veronderstelling, maar teruggaan in de tijd, is voor deze medewerker onmogelijk! Sleutelwoorden Het aantrekken van de jonge HBO-er vergt extreem veel van een organisatie. Nieuwe visie, structuren, leiderschap, betrokkenheid van henzelf en development zijn de sleutelwoorden hierin, naast een zorgvuldige begeleiding van het zittende personeel. Bezint eer gij begint, want Max Verstappen in een degelijke personenauto, komt niet tot formule 1 prestaties. Dat lukt alleen door de volledige organisatie te bouwen rondom het jonge talent en anders zit Max volgend jaar in een ander stoeltje. Link naar dit artikel bij...

Lees meer

Flex of Vast

Geplaatst op 10 juni 2015 21:17

Flex of Vast Met de nieuwe wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 in is gegaan, kiezen steeds meer bedrijven voor het inhuren van personeel. Afhankelijk van uw wensen maken wij graag een passende aanbieding voor u. Interim professionals zijn hoog opgeleide werknemers met een specialisatie die veelal werkzaam zijn op projectbasis door middel van een detacheringscontract. Geen hire & fire kosten; Geen secundaire arbeidskosten; Hoog opgeleide professional met specialisme; Geen juridische aansprakelijkheid als werkgever; Geen administratieve taken met betrekking tot personeelszaken. Indien u tijdelijk behoefte heeft aan expertise, kan het inzetten van een interim professional uitkomst bieden. Hierbij helpen wij u graag...

Lees meer

Aanbrengbonus

Geplaatst op 26 januari 2015 20:47

Help Syntax nog succesvoller te worden, met onze aanbrengbonus (€150,-) voor ieder goed contact, zowel bij het aanbrengen van een geschikte kandidaat voor 1 van onze vacatures, als bij het aanbrengen van een nieuwe opdrachtgever. Het werkt heel simpel: wanneer de kandidaat wordt aangenomen op de vacature of de nieuwe klant leidt tot business, dan betalen we de aanbrengprovisie direct uit.

Lees meer