HR advisering

slide6Syntax helpt u een stap verder te komen m.b.t. uw personeelsbeleid. Van personeelsadministratie via personeelsbeheer naar integraal personeelsbeleid. Bij integraal personeelsbeleid zorgt u ervoor dat alle personeelsinstrumenten volledig op de strategie van de organisatie zijn afgestemd, dat ze onderling samenhangen en uw personeelsprocessen volledig geborgd zijn.

Afhankelijk van de wensen van de onderneming is een adviseur van Syntax één of meerdere dagdelen per week binnen de onderneming als P&O-er werkzaam. Dit zal telkens dezelfde persoon zijn. Op deze wijze ontstaat er een vertrouwensrelatie en verzekert de onderneming zich van ‘eigen’ professionele P&O- expertise op maat.

Syntax werkt met hoog gekwalificeerde adviseurs. Zij hebben allen een veelzijdige en langdurige ervaring in het werken op parttime basis bij diverse opdrachtgevers tegelijkertijd. Hierdoor zijn zij in staat vrijwel direct na het aanvaarden van een opdracht de functie adequaat in te vullen. De werkzaamheden die door de adviseurs uitgevoerd kunnen worden, omvatten alle voorkomende P&O-taken, zowel beleidsmatige als uitvoerende.

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde opdrachten:

 • Optimalisatie interne communicatie en samenwerking;
 • Optimalisatie werkprocessen en invoering werkoverleg;
 • Uitvoeren van Personeelsmanagementscan;
 • Schrijven van Ondernemingsplan;
 • Opstellen functiebeschrijvingen;
 • Invoeren en begeleiden functioneringsgesprekken;
 • Invoeren en begeleiden beoordelingssystematiek;
 • Opstellen competenties;
 • Invoeren gestructureerd beloningsmanagement;
 • Opstellen personeelshandboek;
 • Screenen en implementatie van nieuwe Arbeidscontracten;
 • Begeleiding werving & selectie;
 • Schrijven Management Development programma;
 • Opstellen POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) & BOP (Bedrijfs Ontwikkelings Plan);
 • Opstellen Arbo- jaarplan;
 • Begeleiding/ re-integratie ziektegevallen;
 • Begeleiding van ontslagzaken;
 • Outplacement.

Re-integratie:

 • Herplaatsing en of Outplacement van werknemers, bij bijvoorbeeld een reorganisatie binnen uw organisatie kan het noodzakelijk zijn om één of meerdere medewerkers te herplaatsen. Dit traject kunnen wij geheel of gedeeltelijk voor u begeleiden.
 • Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (spoor 2 trajecten), indien er voor arbeidsongeschikte werknemers geen passende arbeid aanwezig is bij de huidige werkgever, dan kunnen wij deze werknemer begeleiden bij het vinden van een passende baan.

Bekijk hier onze folders:
Folder Outplacementtraject Folder 2e spoor traject